Nordmenn får ros for sitt vaksine-engasjement

Nordmenn får ros for sitt vaksine-engasjement (Bergen 21. september 2004) Nordmenn og norske politiske ledere får ros av den internasjonale organisasjonen GAVI for sitt moralske og økonomiske engasjement for vaksinasjon av barn i u-land. Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) er et omfattende samarbeid mellom offentlige myndigheter og private i industri- og utviklingsland, UNICEF, WHO, Verdensbanken, organisasjoner, vaksine-produsenter og helse- og forskningsinstitusjoner. Internasjonalt velkjente forskere og beslutningstakere kom i dag med en oppfordring til internasjonale myndigheter og nasjonale regjeringer for å finne nye muligheter for utviklingen av vaksiner mot fattigdomsrelaterte sykdommer i u-land. Oppfordringen kom som en del av et todagers seminar organisert av GAVI og Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Nordmenn og norske politiske ledere fikk ros for sitt engasjement for å finne løsninger som på lengre sikt kan gi vaksiner til barn i den tredje verden. Jens Stoltenberg, leder i Arbeiderpartiet, oppfordret deltakerne til å støtte utviklingen av relevante forskningsagendaer for å effektivt kunne levere nye vaksiner til u-landene. - Det er vår moralske plikt, men det er også en investering i den økonomiske utviklingen. Friske barn er viktige for økonomisk tilvekst, og vaksinasjon er den sikreste måten å oppnå resultater, sa Stoltenberg. Norge har avsatt beløp som tilsvarer 388 millioner amerikanske dollar til år 2010. Dette tilsvarer vaksinasjon av nesten 14 millioner barn i den tredje verden. Statistisk innebærer dette at hver norske borger betaler vaksinasjoner til tre barn. Konsekvensene dersom man ikke vaksinerer disse barnene er dramatiske. Ifølge WHO blir nærmere 30 millioner barn som fødes i u-landene hvert år ikke vaksinert mot de mest vanlige barnesykdommene. Hvert år dør anslagsvis 1,5 millioner barn under fem år av sykdommer som kunne vært forhindret med vaksine, og over en million barn dør av hjernehinnebetennelse, pneumococcal-sykdommer og rotavirus-diaré - sykdommer som det nå utvikles vaksine mot. Dr. Tore Godal, generalsekretær i GAVI, snakket om hva han kaller "en selvmotsigende verden". - Det dør mange barn av vanlige sykdommer som vi enkelt kan forhindre. Nordmenn er bevisste og er klar over dette forferdelige paradokset. De har tatt utfordringen, sa Godal. Under det to dager lange seminaret påpekte GAVI to pågående prosjekter som kan fremskynde utviklingen og introduksjonen av to prioriterte vaksiner - en mot pneumococc-bakterien som kan føre til lungebetennelse og en rotavirus-vaksine. Bruk av disse vaksinene i u-land ville ført til at FNs ambisiøse mål om å redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015 ville blitt oppnådd. Dr. Orin Levine, leder for vaksineprosjektet pneunococcal i organisasjonen PneumoADIP, forklarte at forsøkene er et bredt initiativ som ledes av GAVI og deres partnere for å fremskynde introduksjonen av viktige nye vaksiner i den tredje verden. Å vaksinere et barn i den tredje verden mot livstruende sykdommer koster i gjennomsnitt mellom 22 og 29 amerikanske dollar. - Å introdusere nye vaksiner har tidligere tatt årtier, først og fremst fordi utviklingen av vaksiner i de lønnsomme markedene USA og Vest-Europa skal passe til den såkalte serotype-distribusjonen. Som et resultat av dette har det aldri vært finansielt lukrativt for legemiddelselskaper. Dette er årsaken til at det frem til i dag har tatt mange år før prisene på vaksiner har sunket tilstrekkelig mye for å tillate effektive vaksineprogrammer i den tredje verden, sa Levine. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson roser GAVI for deres arbeid. - Vaksinasjon i den tredje verden er et emne som ligger den norske befolkningen hjertet nær. Takket være GAVIs arbeid har vaksinasjon av barn nådd over ni millioner flere barn i mer enn 50 land, hvilket er en fantastisk prestasjon. Men fortsatt er det mye igjen å gjøre, sier Hilde Frafjord Johnson. Slutt Til redaksjonen: According to WHO, pneumococcal pneumonia and meningitis are responsible for 800,000 to 1 million child deaths each year and more than 90 percent of pneumococcal pneumonia deaths in children occur in developing countries. Furthermore, approximately 500,000 children die each year from diarrhoeal disease caused by rotavirus, and another 2 million are hospitalized. Since rotavirus diarrhoea is a global infection, nearly every child in the world will suffer an episode of diarrhoea caused by rotavirus before 5 years of age. The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) and The Vaccine Fund The GAVI Alliance was launched in 2000 to increase immunization rates and reduce widening global disparities in access to vaccines among the world's poorest countries. It is a unique public-private partnership between governments in industrialised and developing countries, UNICEF, WHO, the World Bank, non-governmental organizations, foundations, vaccine manufacturers and public health and research institutions. Thanks to its rapid start-up and early achievements, and its working private and public partnership model, by the end of 2003 GAVI/The Vaccine Fund had committed about 95% of its available resources. Since 2000, GAVI and the Vaccine Fund have disbursed US$ 429 million to 70 countries, with over 9 million more children reached with basic vaccines and nearly 50 million more children immunized with new vaccines. The Vaccine Fund's goal is to raise US$ 400 million annually from government and private sources to fully fund GAVI's commitments to the 75 poorest countries. Pneumococcal Vaccines Accelerated Development and Introduction Plan (PneumoADIP) The goal of PneumoADIP is to shorten the time between the use of a new vaccine in industrialized countries and its introduction in developing countries by reducing demand uncertainty and achieving an affordable, sustainable supply of vaccines. This novel approach is funded by the Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) through its partner the Vaccine Fund. PneumoADIP is located at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. The mission of PneumoADIP is to improve child survival and health by accelerating the evaluation of and access to new life saving pneumococcal vaccines for the world's children. For more information, please visit: www.preventpneumo.org Rotavirus Vaccine Program: A PATH Affiliate The Rotavirus Vaccine Program was established in 2003 at PATH, a non-profit global health organization based in Seattle. The Rotavirus Vaccine Program works in partnership with the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention to accelerate the availability of a rotavirus vaccine in the developing world. The work of the Rotavirus Vaccine Program is performed under a collaborative arrangement with the Global Alliance for Vaccines and Immunization and has received financial support from The Vaccine Fund. The mission of the Rotavirus Vaccine Program is to reduce child morbidity and mortality from diarrheal disease by accelerating the availability of rotavirus vaccines appropriate for use in developing countries. For more information, please visit: www.path.org Please also visit the following websites for further information and to view press materials: www.vaccinealliance.org www.vaccinefund.org www.preventpneumo.org www.path.org www.cih.uib.no For further information, please contact: Anne Winter GAVI Mobile: +41 76 347 0766 Email: awinter@unicef.org Jean-Pierre Le Calvez The Vaccine Fund Mobile: +33 680 481 913 Email: jplecalvez@vaccinefund.org Hans Kvist PneumoADIP Mobile: +1 410 736 8243 Email: hkvist@jhsph.edu Evan Simpson Rotavirus Vaccine Program at PATH Mobile: +1 206 604 0725 Email: esimpson@path.org Selina Haylock Ruder Finn Mobile: +44 (0)7768 823 989 Email: shaylock@ruderfinn.co.uk Coimbra Sirica Burness Communications Mobile: +1 631 757 4027 Email: csirica@burnesscommunications.com ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/21/20040921BIT21800/wkr0020.doc Pressemelding i word-format

Abonner

Dokumenter og linker