Fortsatt god ordreinngang og økte marginer

Goodtech viser mer enn dobling av marginene i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor, fra 1,5 % til 3,2 %.  Driften i kvartalet genererte en sterk kontantstrøm på MNOK 57,2 (MNOK -87,1).

«Oppstarten av 2012 med sin positive resultatutvikling viser også at de tiltak som er gjennomført gjennom 2011 gir effekter» sier konsernsjef Vidar Låte.   Konsernets resultatforbedringsprogram videreføres, med fokus på prosjektgjennomføring, marginforbedring og kostnadsreduksjoner.

Styret og ledelsen ser Goodtechs fremtidsutsikter som gode i et marked med økende aktivitet, og den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert som meget bra.

Vedtatt utbytte for 2011 på NOK 0,08 pr. aksje, til sammen MNOK 26,0 er utbetalt 10. mai 2012.

Nøkkeltall (NOK 1.000):

Driftsinntekter          481.150   (470.813)
EBITDA                 15.211      (7.128)
EBITDA margin      3,2 %        (1,5 %)
Resultat før skatt     8.350        (-7.750)
Ordrereserve          969.203   (1.071.936)
Antall ansatte         1.366        (1.375)

Delårsrapport for 1. kvartal samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf 447 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.