Goodtech: Resultat for 3. kvartal 2013

Goodtech fortsetter sin satsning i henhold til gjeldende strategiske plan om videreutvikling og vekst i hele konsernet.

Goodtech fortsetter den gode utviklingen, med betydelig vekst i omsetning og EBITDA hittil i år.

Omsetningen økte med 10,1 % i 3. kvartal og 16,1 % hittil i år sammenlignet med fjoråret.

EBITDA margin i Q3 er noe ned fra Q3 i 2012. Trenden i marginbildet er imidlertid fortsatt positiv.  EBITDA margin hittil i år er på 4,1%, en forbedring fra 3,2% for samme periode i fjor.  Økte marginer innenfor forretningsområdene Projects & Services og Infra sammenlignet med fjoråret. Det forventes at gjennomførte tiltak i Solutions skal gi positiv resultatutvikling fremover.

Resultat før skatt hittil i år er MNOK 50,9 mot MNOK 29,8 for i fjor.

Ordrereserven er på et stabilt høyt nivå, og Goodtech har vunnet ytterligere kontrakter etter kvartalsslutt. 

-       Etter at intensjonsavtalen for salg av virksomhet ble terminert, er konsernet igjen fokusert på videre satsing på den strategiske plattformen som er etablert i år.  Konsernet har etablert en tydelig vekststrategi for fremtiden, hvor organisk vekst innen etablerte områder med god posisjon vil bli stimulert.  I tillegg har konsernet identifisert konkrete strategiske satsningsområder fremover sier Konsernsjef Vidar Låte. 

-       Utover dette arbeider vi målrettet videre med tiltak for å bedre resultatmarginene og likviditeten i driften ytterligere, fortsetter Låte. 

-       Goodtech vurderer markedsutsiktene som gode, men med noe usikkerhet knyttet til global økonomi.  På kort sikt kan det svinge en del innen enkelte markedsområder. Med den strategiske posisjonen som Goodtech har etablert, ser styret og ledelsen Goodtechs fremtidsutsikter som gode.   

Delårsrapport for 3. kvartal 2013 samt presentasjon er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2,2 milliarder og har ca. 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.