Goodtech ASA – avholdt ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Selskapet i dag, 25.april 2012, fra kl 10:00.

Det vises til børsmeldinger fra Goodtech ASA (”Selskapet”) offentliggjort henholdsvis 27. mars 2012 og 30. mars 2012.

Det ble vedtatt utbetaling av utbytte fra Selskapet på NOK 0,08 per aksje til aksjeeiere per 25. april 2012 (slik disse fremkommer i VPS 1. mai 2012). Selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 26. april 2012. Utbetaling av utbytte vil skje rundt 10. mai 2012.

Styrets leder Stig Grimsgaard Andersen og styremedlem Veroslav Sedlak ble gjenvalgt for ett år. Styrets sammensetning er således uendret.

Det ble vedtatt å forhøye aksjekapitalen i Selskapet fra NOK 65 057 808,60 med NOK 1,40 til NOK 65 057 810, for å tilrettelegge for vedtatt spleis av Selskapets aksjer, ved endring av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 0,20 per aksje til NOK 2,00 per aksje, som skal gjennomføres etter børsslutt fredag 4. mai 2012. Gjennomføringen av spleisen vil bli meldt i egen børsmelding.

Det ble videre vedtatt å utstede styrefullmakt til gjennomføring av en eller flere kapitalforhøyelser i Selskapet oppad begrenset til NOK 32 528 904.

Øvrige saker ble vedtatt i henhold til agenda og utsendte forslag til vedtak.

Generalforsamlingsprotokollen er vedlagt denne meldingen.

Disse opplysningene er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.