Goodtech ASA - Tilbud til aksjonærer med inntil 50 aksjer

Styret i Goodtech ASA har besluttet å tilby de av sine aksjonærer som, pr. 10. mai 2012, eide inntil 50 aksjer å kjøpe disse for en pris pr. aksje tilsvarende siste omsatte kurs for selskapets aksjer den 10. mai 2012. 

Siste omsatte kurs for selskapets aksjer den 10. mai 2012 var NOK 15. Dette utgjør den tilbudte prisen per aksje. Tilbudet vil bli gjort opp kontant.

Tilbudsdokumentet vil bli distribuert den 15. mai 2012. Tilbudet har en akseptperiode fra 15. mai 2012 til 5. juni 2012 kl. 17:30 norsk tid. Oppgjør vil finne sted omkring 11. juni 2012 til de aksjonærer som aksepterer tilbudet. Selskapet vil bære alle kostnader forbundet med gjennomføringen av tilbudet.

Selskapets begrunnelse for tilbudet er at en reduksjon av antallet aksjonærer med små aksjeposter vil redusere selskapets kostnader knyttet til administrasjon av aksjonærbasen i fremtiden. Videre vil tilbudet gi aksjonærer med få aksjer en mulighet til å realisere den verdi disse representerer uten å pådra seg transaksjonsomkostninger.

Selskapet har videre til hensikt å søke Næringsdepartementet om tillatelse til å tvangs­innløse alle aksjer eid av aksjonærer hvis totale beholdning av selskapets aksjer har en verdi under NOK 500,- etter at tilbudet er gjennomført. Tvangsinnløsningen vil bli gjennomført på grunnlag av samme pris per aksje som i tilbudet.

Som grunnlag for tilbudet vil Selskapet benytte fullmakten den ordinære generalforsamlingen ga styret i 2012 for å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer.

Det maksimale antall aksjer tilbudet vil omfatte er ca. 7.500 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.