Goodtech ASA - Tilbud til aksjonærer med inntil 50 aksjer – utsendelse av tilbudsdokument

Det vises til børsmelding datert 10. mai 2012 vedrørende tilbud fra Goodtech ASA om kjøp av aksjer fra aksjonærer som per 10. mai 2012 eide inntil 50 aksjer i Goodtech ASA.

Tilbudsdokumentet vil i dag, 15. mai 2012, sendes per post til alle berettigede aksjonærer med kjent adresse og er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Tilbudt pris er NOK 15 per aksje og akseptperioden utløper 5. juni 2012 kl 17:30 norsk tid.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tlf +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Dokumenter og linker