Goodtech fortsetter langs Haparandabanen

Svenske Trafikverket har tildelt Goodtech gjennomføringsansvaret for omfattende el-, signal- og telearbeider, samt kabellegging langs Haparandabanen. Møtestasjonen Vuonoskogen inngår også i prosjektet. Kontraktsverdien er ca 11,5 MSEK.

Goodtechs leveranse omfatter arbeider på strekningen mellom Bredviken (Kalix) og Haparanda, samt møtestasjonen Vuonoskogen. Arbeidene startes i oktober 2011 og skal være ferdigstilt i juni 2012, da den nye strekningen knyttes sammen med den eksisterende banen mellom Boden og Kalix.

Den nye kystnære strekningen mellom Kalix og Haparanda vil bli 42 km lang. Den bygges først og fremst for godstrafikk, men kan også benyttes for persontrafikk i fremtiden. På den nye Haparandabanen vil man kunne kjøre raskere og med tyngre last enn hva som er mulig i dag. Strekningen Kalix-Haparanda blir en enkeltspors jernbane med to møtestasjoner, en i Bredviken og en i Vuonoskogen. Bredviken blir også knutepunktet der den eksisternede delen av Haparandabanan møter den nye jernbanen.

-          Det er gledelig å få fornyet tillit i utbyggingen av Haparandabanan. Vi har blant annet medvirket til leveransen av trafikkstyringssystemet ERTMS, møtestasjonene i Sågbäcken, Bredviken, Gåsträsken og Kalix, sier Göran Jakobsson, salgsansvarlig i Division Infra i Goodtech, som har ansvaret for denne leveransen.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Göran Jakobsson, Divison Infra – Goodtech Projects & Services AB, tfn +46 70 713 08 12, E-post: goran.jakobsson@goodtech.se 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har ca. 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.