Goodtech har inngått intensjonsavtale for mulig salg av installasjon- og kraftvirksomheten i Sverige til Bravida

Goodtech ASA ("Goodtech") har skrevet en intensjonsavtale med Bravida Holding AB ("Bravida") hvor Bravida har til intensjon å kjøpe alle aksjene i Goodtech Interessenter AB («GIAB»). GIAB er holdingselskapet for forretningsområdene Projects and Services, Process, Automation og Infra, hvor alle virksomhetene er lokalisert i Sverige. Intensjonsavtalen omfatter virksomheter som i sum omsatte for MNOK 1.520 i 2012. Virksomhetene har ca 1.100 ansatte.

En gjennomføring av transaksjonen er betinget av flere forhold, blant annet positivt utfall av due dilligence, enighet om endelig kjøp / salgsavtale og godkjennelse fra generalforsamling i Goodtech som er forventet avholdt i november 2013. Det kan ikke garanteres at det vil iverksettes eller gjennomføres en transaksjon i tilknytning til ovennevnte.

Goodtech vil avvente videre utvikling og klargjøring før ytterligere informasjon vil bli annonsert.

Som resultat av en eventuell gjennomføring av dette salget vil det fremtidige Goodtech bestå av forretningsområdene Projects and Services (Norge), Solutions, Environment og Products, som vil fortsette å levere, installere og yte tjenester innen automatisering, industriell IT, industriteknikk, produksjonslinjer og miljøløsninger. Goodtech har allerede påbegynt en strategisk prosess for utvikling av vekstplaner for alle dagens forretninger. Dette ligger til grunn for vekstambisjonene i både gjenværende og eventuelt solgt virksomhet.

Styret i Goodtech har engasjert SEB Corporate Finance og Arkwright Corporate Finance som finansielle rådgivere i prosessen.

For mer informasjon, kontakt:

Goodtech ASA, Styrets leder Stig Grimsgaard Andersen, mob.tlf. 905 89 474

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Abonner