Goodtech har inngått rammeavtale med Småkraft AS

Goodtech Projects & Services AS har inngått en rammeavtale med Småkraft AS om levering av vern-, kontroll- og apparatanlegg for en periode på 2 år med opsjon på ytterlige 2 pluss 2 år.

Totalverdien på rammeavtalen er på ca NOK 90 millioner.

Småkraft AS har i dag 25 kraftverk i drift og har planer om å bygge 10-15 nye kraftverk i året de nærmeste årene.

Småkraft AS eies av selskapene Statkraft, Skagerak Energi, Agder Energi og BKK. Småkraft AS har som mål å bygge ut småkraftverk på en lønnsom og miljømessig skånsom måte. Dette skjer i samarbeid med lokale grunneiere. Selskapet har en målsetting om å bygge ut en produksjonskapasitet på 2,5 TWh. Dette tilsvarer energibehovet til 125.000 norske husstander og representerer Norgeshistoriens største satsing på små kraftverk. Småkraft involverer seg i kraftprosjekter over hele Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Konsernsjef Vidar Låte, Goodtech ASA, tlf.: +47 815 68 600

www.goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har over 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.