Goodtech skal levere biogassanlegg til  Mjölby Kommun i Sverige

Goodtech Environment AB  på  Åland har inngått kontakt med Mjölby Kommun for leveranse av et anlegg som skal produsere biogass av slam fra kommunens renseanlegg.  

Leveransen gjelder prosjektering og leveranse av råtne- og gassystem samt modifisering av eksisterende anlegg for biogassproduksjon. Biogassen vil kunne brukes som drivstoff til biler eller til produksjon av elektrisitet.

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosess- og maskinutstyr, bygg samt elektro- og styringssystem. Produksjonen av biogass er beregnet å starte våren 2012

Kontraktens verdi er på SEK 34,4 millioner.

Kontrakten er underlagt normal klagefrist i henhold til svensk lov om offentlige anskaffelser.

Kontrakten er en viktig bekreftelse på Goodtechs kompetanse innen biogass og kommer som en følge av økt satsing innen området fornybar energi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Konsernsjef Vidar Låte, Goodtech ASA, tlf.: 47 815 68 600

www.goodtech.no

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 2 milliarder og har over 1400 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.

Tags:

Om oss

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca NOK 2,2 milliarder og har over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland. Selskapet leverer prosjekter, tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.