Europeiske transportører er pessimistiske angående videre drivstoffbesparinger

En ny rapport sier at transportørene  trenger støtte, ikke reguleringer, for å nå 20-20-20-målene. Rapporten fra Goodyear Dunlop avslører at til tross for arbeidet som legges ned i å forbedre drivstoffeffektiviteten, spår 1 av 7 europeiske transportoperatører at de vil måtte legge ned virksomheten i løpet av de neste åtte årene med mindre det skjer en drastisk utvikling innen forbedring av drivstoffeffektivitet. På et eget forum for veitransportsektoren i Brussel i slutten av januar presenterte Goodyear Dunlop flere anbefalinger for å hjelpe sektoren for kommersiell veitransport å forbedre drivstoffeffektiviteten.

Drivstofforbruket for et kjøretøy har direkte innvirkning på kjøretøyets CO2-utslipp. Goodyear Dunlops rapport Veien til 2020 viser at en tredel (30 %) av europeiske flåteoperatører for øyeblikket ikke har noen planer på plass for hva de skal gjøre for å oppfylle kravene i det forventede EU-direktivet om CO2-utslipp. I sin siste transportrapport ga EU-kommisjonen operatørene klare signaler om at videre reguleringer og avgifter på drivstoff og CO2-utslipp ville bli innført i løpet av det kommende tiåret.

Samtidig ser operatørene til industri og beslutningstakere for å få hjelp til å bli mer effektive.

-          1 av 3 ønsker at EU skal investere i teknologi og utvikling av drivstoffeffektiv teknologi.

-          1 av 4 ønsker et modelleringsverktøy som beregner kostnads- og CO2-besparinger ved investering i grønt utstyr og opplæring.

-          1 av 4 ønsker mer informasjon om hvilke faktorer som påvirker drivstoffeffektiviteten. 

-          1 av 5 ønsker europeisk lovgivning som gir insentiver til effektivisering.

“Veitransportsektoren har et enormt press på seg til å bidra til å nå Europas ambisiøse klimamål, men til tross for engasjementet innen drivstofføkonomi, så vi at mange operatører kunne vært bedre forberedt på å håndtere de innvirkningene et potensielt CO2-direktiv vil få på kostnader og drift”, sier Michel Rzonzef, direktør for Goodyear Dunlops avdeling for kommersielle dekk i EMEA-regionen. “Undersøkelsen bekreftet at en stor majoritet av operatørene allerede har satt i verk betydelige tiltak for å redusere drivstofforbruket, og derfor sliter med å se hva mer de kan gjøre for å forbedre effektiviteten og redusere CO2-utslippene for å oppfylle enda strengere krav. Bruk av dekk med lav rullemotstand er en av flere mulige veier å gå for å forbedre drivstoffeffektiviteten. Andre muligheter er for eksempel å lære opp sjåførene i miljøvennlig kjøring og å forbedre logistikken, ruteplanleggingen og aerodynamikken på kjøretøyene.“

Drivstoffeffektivitet er førsteprioritet

Med stigende drivstoffpriser og 2 av 5 operatører som rapporterer press fra kundene angående miljøvennlig drift, er det ikke overraskende at over 9 av 10 operatører allerede arbeider for å forbedre drivstoffeffektiviteten:

-          7 av 10 har investert i opplæring i miljøvennlig kjøring.

-          6 av 10 ha investert i mer effektive kjøretøyer.

-          2 av 5 har forbedret logistikken og ruteplanleggingen.

-          2 av 5 har byttet til mer drivstoffeffektive dekk.

Mål for 2020

Bare 8 % av operatørene har ikke satt i verk tiltak for å redusere drivstofforbruket, og Europas veitransportoperatører er i dag skeptiske til at de skal kunne gjøre så mye mer for å redusere effektiviteten og drive ned utslippene.

7 av 10 europeiske operatører arbeider i dag mot selvpålagte mål for enten drivstoffbesparinger eller reduksjon av CO2-utslipp. Med disse betydelige tiltakene som allerede er satt i verk, er operatørene konservative i sine vurderinger av hvor mye mer de kan spare inn:

-          52 % av operatørene tror ikke de kan spare inn mer enn 10 % mer enn de allerede gjør.

-          Bare 1 av 10 tror at sektoren kan oppnå målet om 20 % innsparing som er fastsatt i EUs 20-20-20-mål for utslippsreduksjon.

-          1 av 5 operatører er usikre på om de kan spare inn mer.

Det er interessant at operatører fra land med lavere drivstoffpriser er mer optimistiske. I både Polen og Spania, hvor drivstoffprisene ligger under EU-gjennomsnittet, er en femtedel av operatørene sikre på at den kan spare inn 20 % mer innen 2020. I Storbritannia, hvor drivstoffprisene er høyere enn EU-gjennomsnittet, sier derimot en tredel av operatørene at de har gjort alt de kan for å forbedre drivstoffeffektiviteten og ikke kan gjøre mer.

Anbefalinger

På grunnlag av resultatene ber Goodyear Dunlop nå beslutningstakerne om å overveie følgende anbefalinger for å hjelpe den kommersielle veitransporten å forbedre effektiviteten:

-          Gjør overvåkingssystemer for lufttrykk i dekkene påbudt på tungtransportkjøretøyer.

-          Invester i forbedring av teknologien for overvåking av lufttrykk i dekkene på tungtransportkjøretøyer.

-          Gi insentiver til operatører som investerer i aerodynamiske forbedringer eller kjøper dekk med rangering A, B eller C i den nye EU-dekkmerkingen både på rullemotstand og våtgrep.

-          Juster EU-forskriftene for vekt og høyde på tungtransportkjøretøyer for å forbedre effektiviteten.

 

Denne rapporten ble offentliggjort i slutten av januar på Drivstoffeffektivitet i europisk veitransport – et Goodyear Dunlop-forum for flåteoperatører

Hele rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu

______________________________________________________________________

Om rapporten Veien til 2020

Goodyear Dunlop ønsket å vite mer om utfordringene Europeiske flåteoperatører står overfor, og gjennomførte en kvantitativ undersøkelse av over 400 europeiske lang- og regionaltransportoperatører mellom september og november 2011. Undersøkelsen ble komplementert med dybdeintervjuer med 15 flåteoperatører og 20 bransjeeksperter, akademikere og beslutningstakere.

Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative spørsmål om sine erfaringer og meninger om drivstoffeffektivisering. Resultatene av undersøkelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var flåter med 1-50 kjøretøyer (dette er de flåtene som er i størst fare på grunn av stigende kostnader), 30 % var flåter med 51-250 kjøretøyer, og 10 % var enda større flåter. De fullstendige resultatene ble offentliggjort på Goodyear Dunlops flåteoperatørforum den 25. januar 2012.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Dokumenter og linker