Goodyear lanserer neste generasjon av nettplattformen sin for å generere bedre muligheter for dekkforhandlerne

Goodyear, en av verdens største dekkprodusenter, lanserte i dag sin nye digitale strategi, inkludert utrullingen av en forbedret digital plattform (www.goodyear.no.) og en nyskapende måte å generere salgsmuligheter på for dekkforhandlere i Norge ved å føre forhandlerne og sluttbrukerne nærmere sammen.

Generering av gode salgsmuligheter for dekkprodusenter i en digital verden
Vår stadig mer digitale verden påvirker alle sider i næringslivet. Å kombinere et sterkt digitalt nærvær med lokale butikker anses i dag som selve nøkkelen for å lykkes.* Dagens mest vellykkede selskaper utmerker seg med sin evne til å knytte sammen forbrukere og detaljhandlere. Nieves Fuentes, Goodyears direktør for digital markedsføring i EMEA-regionen, forklarer det slik: «Vår forskning viser at nettet blir en stadig viktigere kilde til informasjon for europeiske bilførere. Nesten 63 % søker informasjon før de kjøper. Av disse velger 91 % Internett som hovedkilde til informasjon – og da først og fremst søkemotorer og produsentenes nettsider.»**

Goodyear svarte på dette nye behovet og den nye atferden fra kundene med å oppdatere sin digitale strategi, inkludert en bedre plattform og en ny medietilnærming for å forbedre og øke trafikken til forhandlernes nettsteder og dermed underbygge den direkte kontakten med kundene.

Forbedret digital plattform gir raskere og enklere kontakt med forbrukerne
For å gjøre kundenes reise fra Internett til forhandlernes butikker så enkel og kort som mulig, har Goodyear forbedret sin digitale plattform (www.goodyear.no) med en enda mer brukervennlig design som kan brukes på ulike enheter (smarttelefon, nettbrett og pc). Plattformen er også styrket med tilleggsinformasjon om dekk og forhandlere, slik at forbrukerne kan kontakte forhandlerne direkte og få veibeskrivelser så de lettere finner frem til butikkene.

Den nye plattformen på www.goodyear.no er allerede tatt i bruk i Storbritannia, hvor den har vært svært vellykket og gitt betydelige resultater. Det nye nettstedet vise en potensiell økning på 380 % i trafikken til forhandlernes nettsteder fra Goodyears nye nettsted – med andre ord potensielt tre ganger så mange kunder for forhandlerne.***

Fordeler for dekkforhandlerne:

  • Økt besøk til forhandlernes nettsteder (over 3 ganger flere besøk)
  • Ny forhandlersøkefunksjon med bedre informasjon
  • Kart tilpasset for mobilbruk med veibeskrivelser til forhandlernes butikker

* Kilde: IBM Research, «Buying local will beat online» (Lokal handel vil slå netthandel), artikkel publisert 17.12.2013, tilgjengelig på http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/machine-learning-applications/retail-stores.shtml#fbid=owRNlhrYLmW
** Undersøkelse utført av IPSOS på vegne av Goodyear Dunlop i 2014 (7000 intervjuer i 7 land i Europa). 
*** Goodyears data viser for eksempel en økning på 380 % av trafikken fra Goodyears britiske nettsted til HiQ UKs nettsted fra april til dags dato 2016 i forhold til samme periode i 2015.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker