Konferansen "Kjøreeffektivitet i Europas veitransportsektor" ser nærmere på dagens utfordringer

I slutten av januar var Goodyear Dunlop Europe vertskap for et arrangement hvor over 170 representanter for Europas kommersielle operatører, bransjeledere og beslutningstakere innenfor transportsektoren møttes til endags konferanse i Brussel for å åpne til en bredere debatt om de stigende kravene til drivstoffeffektivitet i Europas veitransportsektor. Konferansen bygde på en nylig utgitt rapport om drivstoffeffektivitet i kommersell veitransport, "Veien til 2020". Rapporten forutser hvordan flåteoperatørene vil arbeide for å redusere CO2-utslippene og forbedre drivstoff­effektiviteten i en tid med stigende drivstoffkostnader og innføring av strengere miljølovgivning.

Konferansen ble åpnet av Siim Kallas, visepresident i EU-kommisjonen og ansvarlig for transportsektoren, som ønsket velkommen til Goodyear Dunlop Europes initiativ for drivstoffeffektivitet. Han la vekt på at veitransport er en viktig del av det økonomiske systemet, og en bærekraftig utvikling i sektoren er uunnværlig for Europas konkurransekraft på lang sikt. Han understreket også at økt energieffektivitet bør fungere som en bro til alternativt drivstoff. "For å kunne møte de politiske målene i EU-rapporten "En kjøreplan for et felles europeisk transportområde" trenger EU en klar og samlet visjon for å fremskynde bruken av alternativt drivstoff i transportsektoren", sa han.

En sterk transportbransje er helt nødvendig for det europeiske samfunnet, men samtidig har EU fastsatt et mål for kutt i karbonutslippene i bransjen med 60 % innen 2050.

Michel Rzonzef, direktør for Goodyear Dunlops avdeling for kommersielle dekk i Europa, Midtøsten og Afrika, var svært fornøyd med resultatet av konferansen, hvor over 170 sentrale aktører debatterte og diskuterte viktige temaer i sektoren på en åpen og transparent måte. I ulike paneldiskusjoner kom noen av Europas største flåte­operatører sammen med andre interessenter i bransjen, eksperter på de nyeste drivstoffbesparende teknologiene og politiske beslutningstakere for å diskutere praktiske og politiske tiltak som kan redusere drivstofforbruket og føre til en mer bærekraftig fremtid. 

Konferansen bygger på en nylig gjennomført meningsmåling som bekreftet at en stor majoritet av operatørene allerede har satt i verk betydelige tiltak for å redusere drivstofforbruket, og at mange sliter med å se hva mer de kan gjøre for å forbedre effektiviteten og redusere karbonutslippene for å oppfylle enda strengere krav. Rzonzef beskrev også hvordan dekk med lav rullemotstand er en av mange mulige veier å gå for å forbedre drivstoffeffektiviteten. Andre muligheter er for eksempel å lære opp sjåførene i miljøvennlig kjøring og å forbedre logistikken, ruteplanleggingen kjøretøyenes aerodynamiske egenskaper.

Goodyears undersøkelse viste også at mange flåteoperatører ikke vet hvilke faktorer som påvirker
drivstoffeffektiviteten, og synes det er vanskelig å vite om en investering i drivstoffbesparende utstyr vil betale seg i drivstoffbesparinger. I henhold til selskapets undersøkelse, tror over en fjerdedel av alle flåteoperatørene at et verktøy som kan forutse levetidskostnader og drivstoffbesparinger for utstyret, ville fungere som et insentiv til å sette i verk tiltak for å forbedre drivstoffeffektiviteten. For å kunne møte dette behovet og hjelpe flåteoperatørene med å ta riktige investeringsbeslutninger for å redusere drivstofforbruket og CO2-utslippene, kunngjorde Goodyear Dunlop også at de ville utgi en gratis drivstoffeffektivitetskalkulator. Flåteoperatørene vil prøve ut dette gratis, nettbaserte verktøyet før det gjøres tilgjengelig for publikum den 21. februar.

“Dette var et viktig arrangement for oss”, sa Rzonzef. “Alle deltakerne lærte veldig mye, og vårt engasjement overfor sektoren er tydelig. Veien til 2020-rapporten ble veldig godt mottatt, og operatørene venter ivrig på kalkulatoren vår.”

Hele rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu

Hvis du vil intervjue forfatterne av rapporten eller vite mer om konferansen eller rapporten, ta kontakt med carola_cotronei@goodyear.com. 

Mer materiale om konferansen, inkludert bilder og noen av talene, er også å finne på www.fleet-fuel-efficiency.eu

______________________________________________________________________

Om rapporten Veien til 2020

Goodyear Dunlop ønsket å vite mer om utfordringene Europeiske flåteoperatører står overfor, og gjennomførte en kvantitativ undersøkelse av over 400 europeiske lang- og regionaltransportoperatører mellom september og november 2011. Undersøkelsen ble komplementert med dybdeintervjuer med 15 flåteoperatører og 20 bransjeeksperter, akademikere og beslutningstakere.

Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative spørsmål om sine erfaringer og meninger om drivstoffeffektivisering. Resultatene av undersøkelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var flåter med 1-50 kjøretøyer (dette er de flåtene som er i størst fare på grunn av stigende kostnader), 30 % var flåter med 51-250 kjøretøyer, og 10 % var enda større flåter. De fullstendige resultatene ble offentliggjort på Goodyear Dunlops flåteoperatørkonferanse den 25. januar 2012.

Rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu, hvor det også ligger mer informasjon om den.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker