Ny kalkulator hjelper flåteoperatører å spare penger og redusere CO2-utslipp

En ny kalkulator som nylig ble lansert av Goodyear Dunlop, kan hjelpe flåteoperatørene å forstå hvilke investeringer i drivstoffbesparende tiltak som vil gi maksimal avkastning. Drivstoffeffektivitetskalkulatoren, som er utviklet på grunnlag av de reelle betingelsene for europeisk langtransport, vil gjøre det lettere for flåtenes innkjøpsansvarlige å se hvilke innsparinger de kan oppnå for CO2-utslipp, drivstoff og kostnader. Drivstoffeffektivitetskalkulatoren er tilgjengelig på  www.fleet-calculator.eu.

Kalkulatoren lanseres som en del av Goodyear Dunlops kampanje for å hjelpe flåteoperatørene å forbedre drivstoffeffektiviteten i et klima der stigende drivstoffpriser og miljøavgifter trolig vil påvirke veitransporten i årene som kommer. Flåteoperatørene, som allerede gjør alt de kan for å forbedre drivstofføkonomien, presses stadig både økonomisk og juridisk til å gjøre enda mer. I henhold til en rapport som Goodyear Dunlop nylig offentliggjorde, sier en fjerdedel av operatørene at et innkjøpsverktøy som kunne forutsi avkastningen, ville hjelpe dem til større drivstoffbesparinger.

Kalkulatorens funksjonalitet vil, med sin sentrale plassering og brukervennlige grafiske verktøy, gjøre operatørene i stand til å se hvilken effekt dekkvalg, investering i sjåføropplæring og ulike aerodynamiske løsninger vil ha for å drive ned drivstoffregningene og gjøre flåtene mer miljøvennlige. Det er verdt å legge merke til at verktøyet er klart til å håndtere den nye rullemotstandsmerkingen som de nye EU-forskriftene medfører, i samme format som kjøperne snart vil kunne se den i. Se nærmere informasjon om EU-merkingen på http://www.goodyear.eu/home_en/tire-advice/future-eu-tire-label/.

Kalkulatoren er gratis tilgjengelig for alle europeiske flåteoperatører og andre interessenter, og har følgende beregningsfunksjoner:

-          reduksjon av drivstofforbruk per 100 km

-          årlige drivstoffbesparinger i liter

-          årlig reduksjon i CO2-utslipp i tonn

-          netto kostnadsbesparinger per år

Gå inn på  www.fleet-calculator.eu for å bruke kalkulatoren.

_______________________________________________________________

Om kampanjen for drivstoffeffektivitet i lastebilflåter

Goodyear Dunlop ønsket å vite mer om utfordringene Europeiske flåteoperatører står overfor, og gjennomførte en kvantitativ undersøkelse av over 400 europeiske lang- og regionaltransportoperatører mellom september og november 2011. Undersøkelsen ble komplementert med dybdeintervjuer med 15 flåteoperatører og 20 bransjeeksperter, akademikere og beslutningstakere.

Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative spørsmål om sine erfaringer og meninger om drivstoffeffektivisering. Resultatene av undersøkelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var flåter med 1-50 kjøretøyer (dette er de flåtene som er i størst fare på grunn av stigende kostnader), 30 % var flåter med 51-250 kjøretøyer, og 10 % var enda større flåter. De fullstendige resultatene ble offentliggjort på Goodyear Dunlops flåteoperatørkonferanse den 25. januar 2012.

Rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu, hvor det også ligger mer informasjon om den.

Tags:

Om oss

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer åtte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic består av omtrent 150 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 64,000 ansatte og produserer sine produkter på mer enn 48 anlegg i 22 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av høykvalitets- og ultrahøykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har ført til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskjøring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du gå til www.goodyear.no. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du gå til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker