Ja til vindkraft på Høg-Jæren – en av Norges største vindkraftparker

GreenStream Network AS PRESSEMELDING Lysaker, 15.8.2005 Ja til vindkraft på Høg-Jæren – en av Norges største vindkraftparker Det er klart for bygging av en av Norges største vindkraftparker på Høg-Jæren i Rogaland etter endelig avgjørelse av Miljøverndepartmentet og Olje- og energidepartmentet rett før helgen - etter ankebehandling. Høg-Jæren EnergiPark vil ha en installert effekt på 80 MW og produsere om lag 240 GWh per år. Det er strøm nok til å dekke behovet for rundt regnet 36.000 mennesker, betydelig flere enn det bor i Time og Hå. Det er selskapet Jæren Energi AS i Rogaland som har søkt om og nå mottatt endelig konsesjon for denne vindkraftparken. “Med dette vedtaket bekrefter myndighetene en offensiv satsning på etablering av ny fornybar energi generelt og vindkraft spesielt. Olje- og gasshovedstaden Stavanger vil med dette prosjektet få en ny dimensjon i form av fornybar energiproduksjon”, sier sier Arne Jakobsen, daglig leder i GreenStream Network AS, som har vært en av rådgiverne for prosjektet. ”Høg-Jæren i Rogaland har en beliggenhet som gir optimale forhold for produksjon av vindkraft. Området har en gjennomsnittlig vindstyrke på 8,6 meter i sekundet og ligger 4 kilometer fra nærmeste trafostasjon og nær eksisterende riksveg. Stavanger-regionen har et betydelig kraftunderskudd, og energiparkens nære beliggenhet til forbrukerne gir svært gunstige nettilknytningskostnader. De lave infrastrukturkostnadene vil, sammen med gunstige vindforhold, gi en gunstig avkastning på investeringen, som er budsjettert til 665,5 millioner kroner. Dette vil bli ett av de beste vindkraftprosjektene i Norge” sier Inger-Anne Blindheim, prosjektleder i GreenStream Network. Byggetid for parken vil være 18 til 24 måneder. GreenStream Network er sammen med Sagex AS engasjert som rådgivere for teknisk og finansiell utvikling, samt tilrettelegging og realisering av energiparken. Samarbeidet med eierne av Jæren Energi AS har pågått siden begynnelsen av 2004 og vil etter hvert innbefatte deltagelse av finansielt sterke medinvestorer, som kan bidra til å løfte prosjektet finansielt. GreenStream Network og Sagex har kombinert sin erfaring fra henholdsvis utvikling og finansiering av fornybare energiprosjekter og teknisk prosjektutvikling. GreenStream Network er et av de største selvstendige megler- og analysemiljøene innen grønne sertifikater og klimakvoter i Europa. Selskapet er finansiell rådgiver og bidrar til å sikre de grønne inntektene for og finansiering av fornybare energiprosjekter både i Norden og globalt. Sagex har tung prosjekterfaring på den tekniske og kontraktuelle siden og har blant annet bidratt til utvikling av vindparkene Smøla, Hitra og Havøygavlen. ”Vi er meget glade for at konsesjonen endelig er på plass, og at eiernes innsats de siste 5 årene endelig er sikret”, sier Arne Jakobsen i GreenStream Network AS. ”Parallelt med den tekniske videreutviklingen av prosjekt har vi det siste året kjørt en strukturert prosess for å sikre optimale medinvestorer for nåværende eiere av Jæren Energi. Både investorer, banker og vindmølleleverandører viser stor interesse for prosjektet. Alle investorer som har evaluert prosjektet, har vært imponert over eiernes evne til å velge beliggenhet og å vurdere prosjektets potensial. Etter en grundig due diligence prosess, regner vi nå med å være i mål med nye medeiere i løpet av tidlig høst 2005. Prosjektet vil bli en av de største leverandørene av elsertifikater i det kommende svensk-norske elsertifikatmarkedet fra den planlagte oppstarten av markedet i 2007. Dersom prosjektet får investeringsstøtte fra Enova, vil implementering kunne fremskyndes i påvente av et endelig vedtak om et norsk-svenske elsertifikatmarked”, sier Jakobsen videre. ”Planlegging av en vindpark på Høg-Jæren startet opp vinteren 2000 og er et resultat av godt samarbeid mellom aktuelle grunneiere i Time og Hå kommuner og tiltakshaver, Jæren Energi AS, samt god vilje og entusiasme blant lokale politikere og kommunal administrasjon siden 2001”, sier Lars Helge Helvig, Jæren Energi AS. ”Prosjektet skal bygges i et jordbruksområde og det er ikke behov for nye synlige kraftlinjer. Natur og Ungdom, Bellona og Zero støtter prosjektet, og fremhever at prosjektet er viktig for å sikre økt fornybar kraftproduksjon i Norge, og begrense utslippene av klimagasser med små inngrep. Kommunene har hele tiden vært positive til prosjektet. Nå er klagene avvist, og vi ser frem til å starte detaljplanleggingen og implementering”, avslutter Helvig. Om Greenstream Network GreenStream Network er et nord-europeisk selskap med spesialkompetanse innenfor grønn energi og utslipps(kvote) handelsvirksomhet. GSN er det første selskap i Nord-Europa som bygger sitt forretningskonsept ene og alene på de fremvoksende, grønne elektrisitets- og karbonmarkedene. Selskapet ble startet i 2001, og er etablert i Norge, Sverige, Estland og Tyskland, med hovedkontor i Finland. GreenStream Network konsern hadde i 2004 en omsetning på EUR 1,5 millioner og et ordinært resultat på EUR 160.000. Selskapet har 17 ansatte. Om Jæren Energi AS Konsesjonssøker for Høg-Jæren Energipark er Jæren Energi as. Jæren Energi er et utbyggingsselskap eid av Norsk Vind Energi as og Norsk Vindpro as. Selskapenes formål er å prosjektere, finansiere og bygge større vindkraftanlegg. For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med: GreenStream Network AS Arne Jakobsen, daglig leder, Lysaker Torg 8, N-1366 Lysaker, Norway, Tel. 67 10 72 20, 92089032, e-mail: arne.jakobsen@greenstream.net Se også http://www.greenstream.net/ Stureplan 4 C S-114 35 Stockholm Sweden Tel. +46 703 93 36 00 Fax +46 706 11 04 65 Lysaker Torg 8 PB61, 1324 Lysaker Norway Tel. +47 67 10 72 22 Fax. +47 67 10 72 23Erottajankatu 1 FIN-00130 Helsinki Finland Tel. +358 40 840 8005 Fax +358 9 278 2600Zur Bülte 12 33739 Bielefeld Germany Tel. +49 173 601 0380 Fax. +49 521 8750 580 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no