Grenland Group ASA leverer detailed engineering-tjenester for NOK 200 millioner til Statoils Valemon-plattform

(Sandefjord, 19. mai 2011) Koreanske Samsung Heavy Industries Ltd. har inngått avtale med Grenland Group om leveranse av detailed engineering-tjenester og fabrikasjon til prosessdekket på Statoils brønnhodeplattform Valemon. Arbeidet starter opp umiddelbart og skal være sluttført i løpet av februar 2014.

Kontraktsverdien for Grenland Group er rundt 200 millioner kroner og vil sikre høy aktivitet ved selskapets hovedkontor i Sandefjord. Plattformens flammetårn skal i sin helhet bygges ved Grenland Groups verksted i Tønsberg. I tillegg omfatter kontrakten en opsjon om leveranse av ingeniørtjenester i forbindelse med oppkobling og igangkjøring av plattformen.

– Dette er første gang Statoil setter ut et EPC oppdrag i forbindelse med nye feltutbygginger på norsk sokkel til en koreansk leverandør. For Samsung er dette et betydelig gjennombrudd og en anerkjennelse av selskapets kompetanse innen leveranser til offshoresektoren. Oppdraget bekrefter og styrker dessuten Grenland Groups posisjon som en ledende leverandør av design- og engineeringtjenester i forbindelse med topside-konstruksjoner, understreker konsernsjef Otto Søberg.

Flere faser i flere land
Oppdraget løses i samarbeid med Technip i Kuala Lumpur, som også er underleverandør til Samsung. I prosjektets første seks måneder vil hovedaktivitetene foregå hos Grenland Group i Sandefjord. Deretter følger en fase på ni måneder i Kuala Lumpur, før prosjektet avsluttes ved Samsungs veksted i Geoje i Korea. Grenland Group vil i denne perioden levere et betydelig antall timer inn i prosjektet. Grenland Group og Samsung Heavy Industries’ har tilbake fra 1998 hatt et omfattende samarbeid på en rekke internasjonale prosjekter. Kontrakten på Valemon understreker soliditeten i dette samarbeidet.


For ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Konsernsjef Otto Søberg
Telefon +47 905 57 993

 

 

Tags:

Kontakter

  • Grenland Group

Abonner