Guideline utfører test av posisjonsbestemmelse ved boring i oljesand i Nord-Amerika

Guideline Oil Drilling Technology AB utfører i tråd med utviklingsplanen nye tester ved boring i oljesand i Nord-Amerika. Målsettingen er å gjennomføre de første tester av posisjonsbestemmelse av bor ved boring i oljesand. Testene er planlagt å finne sted sommeren 2006. Delaktig i testene er også Guidelines samarbeidspartner, et av verdens største selskaper innenfor oljefeltservice.

Guideline er et svensk utviklingsselskap med en metode for posisjonsbestemmelse av boret mens det bores etter olje og andre ressurser. Guidelines metode kan gi vesentlige tids- og kostnadsbesparelser der det kreves styrt boring med sikte på en mest mulig ressurseffektiv utvinning. Innenfor segmentet olje og gass samarbeider Guideline med et av verdens største selskaper på området oljefeltservice. Selskapet befinner seg i tetgruppen når det gjelder såkalt styrt oljeboring, og vil innenfor rammene av samarbeidet evaluere Guidelines metode med tanke på bruk i kommersiell posisjonsbestemmelse. - Etter oljesandtestene i høst er maskin- og programvaren til systemet videreutviklet med godt resultat og testet ved boring i fast fjell i Sverige. Vi går nå inn i en fase der vi i løpet av sommeren og høsten begynner å teste posisjoneringen i oljesand. Vår partner er svært interessert i en rask tilpassing av metoden til bruk i oljesand, da vår metode kan innebære store kostnadsbesparelser, sier Peter Hjorth, adm.dir. i Guideline. Ved behov for mer informasjon, kontakt: Peter Hjorth, adm.dir., Guideline Oil Drilling Technology, mobiltlf. +46-733 25 75 03 eller e-post: info@guidelinetechnology.com

Dokumenter og linker