" ERROR: PRESS RELEASE, FIRST QUARTER RESULTS, HAFSLUND NYCOMED"Date:Mon, 06.May 1996 From:HafslundNycomed

ERROR: PRESS RELEASE, FIRST QUARTER RESULTS, HAFSLUND NYCOMED

Hafslund Nycomed (NYSE: HN) would like to draw your attention to an error in the press release issued today, May 6, 1996.

In the table listing revenues and operating profit, Nycomed Imaging?s operating profit in the first quarter 1996 should read: NOK 553 million (and not 533 million). The figure is correct in the complete text of the First Quarter Report 1996.


We apologize for the error and for any inconvenience this has caused.HAFSLUND NYCOMED ASA

May 6, 1996

Hafslund Nycomed (NYSE: HN) would like to draw your attention to an error in the press release issued today, May 6, 1996.

In the table listing revenues and operating profit, Nycomed Imaging?s operating profit in the first quarter 1996 should read: NOK 553 million (and not 533 million). The figure is correct in the complete text of the First Quarter Report 1996.


We apologize for the error and for any inconvenience this has caused.HAFSLUND NYCOMED ASA

May 6, 1996

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner