AD ÅRSRESULTATRegnskapet til Hafslund ASA og Hafslund-konsernet pr. 31. desember 1998 er i møte i dag behandlet av bedriftsforsamlingen, som har besluttet å innstille regnskapet til god-kjennelse i Generalforsamlingen.

Bedriftsforsamlingen tiltrer styrets forslag til disposisjoner og egenkapitaloverføringer for regnskapsåret 1998.

Oslo, 25. mars 1999
Hans Halvorsen
Bedriftsforsamlingens ordfører

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner