Anne Grethe Dalane trer ut av styret i Hafslund ASA grunnet flytting

Anne Grethe Dalane trer ut av styret i Hafslund ASA med virkning fra 10. september 2009. Dalane flytter til Buenos Aires for å lede Yaras virksomhet i Latin Amerika, og forlater av den grunn sin post som styremedlem i Hafslund ASA.  Hun ble valgt inn i styret første gang 6. mai 2008 og hadde opprinnelig funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i 2010. Nytt styremedlem vil bli foreslått til førstkommende ordinære generalforsamling. Dalane og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund.
 
Hafslund ASA
Oslo, 9. september 2009
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner