Årsrapport 2003

Hafslund publiserer web-versjonen av sin årsrapport for 2003 tirsdag 6. april. Den vil da være tilgjengelig på vår hjemmeside www.hafslund.no. Papirversjonen er klar for utsendelse 19. april, og kan bestilles på hafslund@posten.no. Den kan også bestilles via Elin Breili på telefon + 47 48 10 12 40 eller e-post elin.breili@hafslund.no
 
En dynamisk web-versjon er tilgjengelig på vår hjemmeside www.hafslund.no i dag.
 
Oslo, 6. april 2004
Hafslund ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner