Avtale mellom Hafslund ASA (HNA) og Viken godkjent i bystyretOslo bystyre har gitt byrådet fullmakt til å undertegne avtalen. Avtalen planlegges undertegnet av partene i løpet av kort tid.

Oslo, 21. oktober 1999

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner