BØRSMELDINGPlanen er at Hafslund gjennom kjøp av aksjer og rettet emisjon, skal oppnå en eierandel på 42% eierandel i Mjøskraft og på 49% i Øko Kraft, som er eiet av 5 e-verk.

Partene planlegger å fremforhandle en endelig avtale med tanke på endelig vedtak innen 1. juli.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner