Bud på Hafslunds norske kraftstasjoner

Styret i Hafslund ASA har i dag konkludert med å ikke akseptere det foreliggende tilbudet på selskapets norske produksjonsanlegg som Hafslund mottok fra selskapene Akershus Energi, Energiselskapet Buskerud og Østfold Energi 5. juni.
 
Styrets konklusjon baserer seg på en totalvurdering der både strategiske, finansielle og øvrige forhold er tillagt vekt.
 
Oslo, 20. juni 2003
HAFSLUND ASA
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt
Styreleder Christian Brinch                               
tlf. + 47 900 88 478
 
Administrerende direktør Rune Bjerke 
 tlf. + 47 22 43 57 70
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik                  
tlf. + 47 958 43 933

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner