Endring i ledelsen organisasjonsendring


Hafslund ASA for å begynne i Elkem, hvor han skal arbeide
med strategi og forretningsutvikling. Han vil fortsette i
sin stilling i Hafslund ASA inntil videre og vil fratre
etter nærmere avtale. Knut Øversjøen har vært ansatt i
Hafslund ASA i 10 år.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner