Fjernvarmen kommer gradvis tilbake

Etterfyllingen av fjernvarmenettet pågår for fullt, og oppvarmingen av nettet er godt i gang. Det er imidlertid ennå for tidlig å si når alle kundene vil få tilbake varmen.

Ved 14-tiden onsdag oppdaget Hafslund Varme en lekkasje i fjernvarmenettet i Oslo. Kort tid etterpå meldte en entreprenør en skade på fjernvarmerøret i Akersgata i forbindelse med forberedelser til riving av et bygg. Skaden medførte at mer enn 4000 kubikkmeter vann lekket ut av fjernvarmenettet.

På formiddagen torsdag ble det avdekket ytterligere en lekkasje i fjernvarmenettet. Senere på dagen ble en tredje lekkasje funnet. Lekkasjene var følgeskader av skaden i Akersgata, og medførte at etterfyllingen av fjernvarmenettet ble forsinket.

– Vi har mannskapene som trengs ute og gjør hva vi kan for å få gjenopprettet varmeleveransene så fort som mulig. Vi beklager ulempene situasjonen medfører for våre kunder, sier informasjonssjef Truls Jemtland i Hafslund Varme.

– Det tar tid å etterfylle så store mengder vann, og nå som vi har avdekket hvor lekkasjene er, går etterfyllingen raskere. Vi har brukt ekstra etterfyllingsløsninger som øker kapasiteten. Etter hvert som vi etterfyller vann, vil vi kunne øke temperaturen, slik at flere og flere får varmen tilbake. Dette tar dessverre mer tid enn forventet, sier Jemtland.

Hafslund Varme oppfordrer alle som er berørt til å sette på det de har av annen oppvarming for å bidra til å holde varmen oppe. De som ikke har annen oppvarming, kan kjøpe dette og få refundert inntil 1000 kroner. Les mer på www.hafslund.no/fjernvarme.

For ytterligere informasjon:
informasjonssjef Truls Jemtland, tlf 920 29 480, e-post truls.jemtland@hafslund.no
eller
kommunikasjonsdirektør Johan Chr. Hovland, tlf 917 63 491, epost johan.hovland@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker