Forbrukerne lite kjent med nytt system for strømmåling

Halvparten av forbrukerne kjenner ikke til at alle norske husstander innen utgangen av 2016 skal ha fått installert en ny strømmåler hvor måleravlesningen foretas automatisk hver time. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Hafslund.

46 prosent av de spurte har ikke hørt om det nye systemet for automatisk måleravlesning (AMS = avanserte måle- og styringssystemer), mens cirka en tredel oppgir at de har hørt litt om det. 22 prosent svarer at de kjenner godt til hva det vil innebære.

– Resultatene fra undersøkelsen bekrefter at energibransjen har en viktig jobb å gjøre med å informere publikum om det nye systemet for automatisert strømmåling som skal innføres de nærmeste årene. Vi har i tillegg fått interessante signaler om hvilke muligheter med målesystemet forbrukerne legger mest vekt på, sier Kjell Stamgård, informasjonssjef i Hafslund.

Mer korrekt strømregning

Man skulle kanskje tro at det viktigste for folk flest med de nye målerne er at de slipper den jevnlige turen innom sikringsskapet for å notere ned målerstanden, for deretter å melde den inn til nettselskapet sitt. Undersøkelsen viser imidlertid at kun en firedel ser på dette som den største fordelen. Dobbelt så mange anser muligheten til å få en mer korrekt strømregning som aller viktigst. 14 prosent tror at strømmen blir billigere med det nye systemet og anser det som den største fordelen.

– Dette viser at forbrukerne har klare forventninger til vår bransje. Hyppige, automatiske måleravlesninger gir et langt bedre grunnlag for å foreta korrekte avregninger enn dagens ordning med selvavleste og stipulerte målerstander. Det er samtidig et signal til strømleverandørene om å tilby forbrukerne nye typer strømavtaler som fanger opp mulighetene som svært hyppige måleravlesninger gir. Det er jo slik at strømprisen varierer ikke bare med årstidene, men også gjennom døgnet, sier Stamgård.

Halvparten vil betale ekstra

TNS Gallup undersøkte også i hvilken grad forbrukerne er villige til å betale et tillegg i nettleien sin for å få de nye målerne. 44 prosent svarte at dette ikke burde koste noe ekstra, mens 24 prosent svarte at de er villige til å betale inntil 10 kroner ekstra i måneden. Ytterligere 20 prosent er villige til å betale opptil 25 kroner ekstra i måneden.

– Her er forbrukerne delt omtrent på midten. Nettselskapene står overfor store investeringer i nye måle- og styringssystemer, og som ved andre investeringer på nettområdet må kostnadene tas inn gjennom nettleien. Men hvor stort tillegget blir vet vi ikke før systemene er anskaffet. Det er imidlertid betryggende for oss at over halvparten av de spurte oppgir at de kan tenke seg å betale noe ekstra for å få dette, sier Kjell Stamgård.

For ytterligere opplysninger:

Informasjonssjef Kjell Stamgård, telefon 901 24 135, e-post kjell.stamgard@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker