FORELØPIGE RESULTAT 1998


Konsernets resultat før skatt i 1998 ble NOK -252 mill. (NOK 470 mill.), og resultat etter skatt ble NOK -225 mill. (NOK 420 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 313 mill. i 1998 (NOK 315 mill.). Drifts-inn-tek-tene i 1998 ble NOK 2.319 mill. (NOK 2.390 mill.)

Kraftproduksjonen ble i 1998 3.228 GWh (2.883 GWh). Konsernets finansielle poster ble NOK -548 mill. i 1998 (NOK 174 mill.). Netto renter utgjorde NOK -175 mill. i 1998 (NOK -110 mill.). Regnskapsmessig resultat på finansielle investeringer ble -NOK 352 mill.

Resultat pr. aksje ble NOK -1,94 i 1998 (NOK 3,64). Det foreslås ovenfor generalforsamlingen et ordinært utbytte på NOK 1,10 pr. aksje for 1998.

Aksjekursene på Oslo Børs falt med 27% i 1998, og dette har medført at Hafslund har et urealisert tap pr. årsskifte på NOK 365 mill. Økt norsk rentenivå i andre halvår, har medført at effektiv rente er økt fra 5,5% i 1997 til 6,3% i 1998.

Gjennomsnittlig systempris i 1998 ble 11,6 øre/kWh (13,5 øre/kWh). Etter som magasinfyllingen rundt om i landet har vært god, forventes det et fortsatt lavt prisnivå inn i 1999.

For fullstendig pressemelding og rapport, følg linken nedenfor.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker