Fornybar varme til Omsorgsbygg

Omsorgsbygg Oslo KF har signert kontrakt med Hafslund Varme AS om leveranse av fjernvarme til seks bygg som dermed blir mer miljø- og klimavennlige.

Avtalen omfatter 2,4 GWh (2,4 millioner kilowattimer) fjernvarme som dekker oppvarmingsbehovet til seks av Omsorgsbyggs bygninger. 2,4 GWh tilsvarer varmebehovet til 400 gjennomsnittlige Oslo-leiligheter [1] .

– Vi er svært fornøyd med å ha inngått denne avtalen. Oslo kommune er en langsiktig og verdifull kunde for Hafslund Varme. Prosessen fram til avtalen har vært god, sier Jane Koppang, salgsansvarlig i Hafslund Varme.

Omsorgsbygg Oslo KF er en av landets største eiendomsforvaltere med en eiendomsmasse på mer enn 900.000 kvadratmeter. Dette omfatter kommunale barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer. Foretakets hovedmål er å være ledende på bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Oslo kommune var tidlig ute med å erstatte oljefyrer med fjernvarme i kommunale skoler som ligger i nærheten av fjernvarmenettet.
Omsorgsbygg faset ut all bruk av fossil fyringsolje i 2011 og anleggene som nå skal konverteres til fjernvarme går på bioolje.

Oslo kommune er en pådriver for å fase ut fossile energikilder i oppvarmingen av Oslo, og fjernvarme er et godt fornybart alternativ og en del av energikretsløpet i Oslo.

– Fornybar fjernvarme fra Hafslund er det beste alternativet for Omsorgsbygg når vi skal konvertere eksisterende bygningsmasse fra bioolje til en annen miljø- og klimavennlig løsning.
Det å etablere fjernvarmeløsninger i vår bygningsmasse understøtter det ansvaret virksomheter i Oslo kommune har for å søke klimavennlige løsninger
, sier assisterende eiendomsdirektør Kjetil Maalø Myklebust.

I fjernvarmeproduksjonen utnytter Hafslund Varme spillvarme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, i tillegg til andre fornybare energikilder. Varmen leveres gjennom det eksisterende, omfattende fjernvarmenettet, som dekker 25 prosent av varmebehovet i Oslo.

– Det er varslet et forbud mot å bruke fossil olje til oppvarming av bygg i Oslo fra 2020. Ved å bytte til en fornybar varmekilde nå, er det fortsatt mulig å få støtte fra Klima- og energifondet i Oslo, opplyser Jane Koppang.

Bildetekst:  Assisterende eiendomsdirektør Kjetil Maalø Myklebust i Omsorgsbygg Oslo og Eirik F. Tandberg, konserndirektør for Hafslund Varme, signerer avtalen om leveranse av fjernvarme.
Bak fra venstre: Fredrik Dahl-Paulsen, direktør salg og kundeservice i Hafslund Varme, Jane Koppang, salgsansvarlig i Hafslund Varme og Johnny Lie, ENØK-rådgiver i Omsorgsbygg.

  Mer informasjon om Omsorgsbygg Oslo KF finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/omsorgsbygg-oslo-kf/

Kontaktpersoner:  

Kjetil Maalø Myklebust, assisterende eiendomsdirektør Omsorgsbygg Oslo KF
Mobil: 957 63 828
E-post: kjetil.maalo.myklebust@oby.oslo.kommune.no

Truls E. A. Jemtland, kommunikasjonsdirektør 
Mobil: 920 29 480 
E-post:  truls.jemtland@hafslund.no   


[1] Utgangspunkt 6000 kWh oppvarming

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker