Fortsatt samarbeid i Din Energi mellom Hafslund ASA (HNA) og Drammen Kraft HoldingDrammen Kraft Holdings og Hafslunds eierandel vil nå være henholdsvis ca. 51% og 47%.

Partene har som målsetting å skape et slagkraftig, norsk sluttbrukerselskap basert på regionale samarbeidspartnere.


Oslo/Drammen, 2. juli 1999

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner