Fusjon mellom Nodenet og UltranettSelskapet er eid av : Hafslund ASA med 62,5%, Energiselskapet Buskerud 17,5%, Lofotkraft 10,0% og de ansatte: 10,0.

Det fusjonerte selskapet vil ha om lag 150 energiverk i Norden som kunder, hvorav ca 70 i Sverige. Nodenet vil ha en totalkapital på ca. 28 MNOK, en estimert omsetning på ca 25 mill. og 20 ansatte. Selskapet vil være lokalisert med hovedkontor i Oslo og et avdelingskontor i Drammen. Nodenet har et etablert samarbeid med Telenor Business Solutions om sentraldrift av energispesifikke applikasjoner.

- Vi skal utnytte vår nye kompetanse til å tilby skreddersydde driftsløsninger for den enkelte kunde: Sentral drift, lokal drift, fjerndrift eller kombinerte løsninger. Dette vil redusere kundens kostnader og effektivisere driften av virksomhetskritiske dataløsninger. Vår styrke er spisskompetanse innen bransjens kompliserte verdikjeder og forretningslogikk, særlig innen avregning og fakturering, sier daglig leder Pål Meland. Mange av de strukturelle grep som er gjort i energibransjen de senere årene har kostet fryktelig mye penger. Vår rolle vil være å bidra til realisere de forventede stordriftsfordelene som er knyttet til denne utviklingen.

Det nye selskapet vil være operativt fra i dag, mens fusjonen ventes å bli selskapsrettslig gjennomført fra april 2002.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner