GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA : ÅRSREGNSKAP OG UTBYTTE FOR 1998


Hafslund ASA avholdt ordinær generalforsamling mandag 10. mai 1999 i Rica Sjølyst Konferansesenter, Oslo, under ledelse av bedriftsforsamlingens ordfører Hans Halvorsen.

Av selskapets aksjer var totalt 85.425.929 aksjer representert, hvorav 61.059.917 A-aksjer med stemmerett og 24.366.012 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjøret for 1998 for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å utdele et utbytte for 1998 på kr 1,10 pr. aksje. Utbyttet utbetales 28. mai 1999.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 1998 og vedtok at honorarene for 1999 til bedriftsforsamlingens medlemmer skulle være uforandret fra 1998.

Styret ved styreformann Johan Fredrik Odfjell valgte på generalforsamlingen å trekke forslaget om erverv av egne aksjer.

Etter forslag fra Valgkomitèen ble Sverre Morten Blix enstemmig gjenvalgt for to år som medlem av Bedriftsforsamlingen. Som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen ble valgt Bertil Tiusanen til å etterfølge Anders Hedenstedt, Nils Bjørnebekk til å etterfølge Hans Herman Horn og Sten Åke Forsberg til å etterfølge Svein R. Hagen.

Videre ble etter forslag fra Valgkomitèen Christen Furuholmen og Georg Kervel gjenvalgt som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen for ett år. Svein R. Hagen og Ellen Christine Christiansen ble valgt som nye varamedlemmer.

Erling Øverland ble enstemmig valgt for to år som medlem av Valgkomitèen.

Det ble med 59.370.955 mot 1.681.271 stemmer vedtatt at Hafslunds bedriftsforsamling økes fra 12 til 15 medlemmer med virkning fra og med ordinær generalforsamling år 2000.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner