GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA : ÅRSREGNSKAP OG UTBYTTE FOR 1998


Hafslund ASA avholdt ordinær generalforsamling mandag 10. mai 1999 i Rica Sjølyst Konferansesenter, Oslo, under ledelse av bedriftsforsamlingens ordfører Hans Halvorsen.

Av selskapets aksjer var totalt 85.425.929 aksjer representert, hvorav 61.059.917 A-aksjer med stemmerett og 24.366.012 B-aksjer.

Det fremlagte årsoppgjøret for 1998 for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig fastsatt. Generalforsamlingen vedtok å utdele et utbytte for 1998 på kr 1,10 pr. aksje. Utbyttet utbetales 28. mai 1999.

Ellers godkjente generalforsamlingen revisors godtgjørelse for 1998 og vedtok at honorarene for 1999 til bedriftsforsamlingens medlemmer skulle være uforandret fra 1998.

Styret ved styreformann Johan Fredrik Odfjell valgte på generalforsamlingen å trekke forslaget om erverv av egne aksjer.

Etter forslag fra Valgkomitèen ble Sverre Morten Blix enstemmig gjenvalgt for to år som medlem av Bedriftsforsamlingen. Som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen ble valgt Bertil Tiusanen til å etterfølge Anders Hedenstedt, Nils Bjørnebekk til å etterfølge Hans Herman Horn og Sten Åke Forsberg til å etterfølge Svein R. Hagen.

Videre ble etter forslag fra Valgkomitèen Christen Furuholmen og Georg Kervel gjenvalgt som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen for ett år. Svein R. Hagen og Ellen Christine Christiansen ble valgt som nye varamedlemmer.

Erling Øverland ble enstemmig valgt for to år som medlem av Valgkomitèen.

Det ble med 59.370.955 mot 1.681.271 stemmer vedtatt at Hafslunds bedriftsforsamling økes fra 12 til 15 medlemmer med virkning fra og med ordinær generalforsamling år 2000.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner