Hafslund – Emisjon av sertifikatlån og tilbakekjøp av obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 300 millioner med forfall 10. oktober 2017, kupong 1,58%.

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 229 millioner i 5,1 % Hafslund ASA 2006/2016 – ISIN NO 001 0340334, HNA66. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 258,5 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 8. november 2016

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, leder Finans & Investor Relations, tlf. 416 14 448

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner