Hafslund – Emisjon av sertifikatlån og tilbakekjøp av obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et sertifikatlån på NOK 300 millioner med forfall 10. oktober 2017, kupong 1,58%.

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 229 millioner i 5,1 % Hafslund ASA 2006/2016 – ISIN NO 001 0340334, HNA66. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 258,5 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 8. november 2016

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, leder Finans & Investor Relations, tlf. 416 14 448

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner