Hafslund – Endring i finansiell kalender for 2015

Det vises til børsmelding 1. september 2014 med finansiell kalender for 2015.

Styret i Hafslund ASA har vedtatt at rapport for 1. kvartal 2015 og ordinær generalforsamling skal finne sted 7. mai 2015 i stedet for 6. mai 2015 som publisert tidligere.

Hafslund vil således ha følgende finansielle kalender for 2015:

Rapport 4. kvartal 2014 og foreløpig årsresultat 2014, 4. februar 2015
Rapport 1. kvartal 2015, 7. mai 2015
Ordinær generalforsamling, 7. mai 2015
Rapport 2. kvartal 2015, 10. juli 2015
Rapport 3. kvartal 2015, 22. oktober 2015

Hafslund ASA
Oslo, 22. oktober 2014

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner