Hafslund - Finansiell kalender for 2013

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2013:

Rapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012, 7. februar 2013

Rapport 1. kvartal 2013, 7. mai 2013

Ordinær generalforsamling, 7. mai 2013

Rapport 2. kvartal 2013, 10. juli 2013

Rapport 3. kvartal 2013, 24. oktober 2013

Det tas forbehold om endringer av datoene.

Hafslund ASA

Oslo, 6. september 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner