Hafslund - Finansiell kalender for 2014

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2014:

Rapport 4. kvartal 2013 og foreløpig årsresultat 2013, 5. februar 2014
Rapport 1. kvartal 2014, 8. mai 2014
Ordinær generalforsamling, 8. mai 2014
Rapport 2. kvartal 2014, 10. juli 2014
Rapport 3. kvartal 2014, 22. oktober 2014

Hafslund ASA
Oslo, 2. september 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner