Hafslund - Informasjon vedrørende restruktureringen av Hafslund

Oslo kommune har på sine websider publisert en melding med nærmere informasjon om den annonserte restruktureringen av Hafslund. Informasjonen er å finne på www.oslo.kommune.no .

Hafslund ASA,
Oslo, 3. mai 2017

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner