Hafslund – Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA

Det vil bli holdt ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA tirsdag den 20. juni 2017 på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144, 0277 Oslo, kl. 17:00 CEST. Formålet er å behandle fisjonsplanen som var annonsert 15. mai 2017.

Vedlagt ligger innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen med vedlegg. Dokumentene kan også lasts ned fra: www.hafslund.no . Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling sendes til aksjonærene i dag.

Hafslund ASA
Oslo, 18. mai 2017

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Martin Lundby, Head of Finance and IR, tlf: +47 416 14 448, email: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.