Hafslund – Innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter

Nordic Trustee ASA innkaller til obligasjons- og sertifikateiermøter 27. juni 2017 for Hafslund ASA.
Vedlagt følger:

  • Brev av 13. juni 2017 fra Nordic Trustee ASA angående innkalling til obligasjons- og sertifikateiermøter.

  • Hafslund - Presentation to bond investors June 2017.

  • Byrådsak 72/17 Oslo kommunes eierskap i energisektoren.

Hafslund ASA
Oslo, 13. juni 2017

For ytterligere informasjon:
Heidi Ulmo, Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), tel.
+47 909 19 325, epost: Heidi.Ulmo@Hafslund.no
Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: +47 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.