Hafslund – Korr. Meldepliktig handel

Nedenfor følger korrigert versjon av børsmelding sendt ut i dag kl 15.47:

Styreleder og primærinnsider Birger Magnus har i dag gjennom sitt selskap Magnus Invest AS kjøpt 7 000 B-aksjer (kurs 48,97 kroner) i Hafslund ASA. Magnus og nærstående eier etter dette 0 A-aksjer og 7 000 B-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund ASA
Oslo, 14. februar 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner