Hafslund - Meldepliktig handel

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA.

Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet er tilbudt å kjøpe 150, 300 eller 600 B-aksjer i Hafslund ASA til 20 prosent rabatt av markedskurs.

Følgende primærinnsidere inngikk den 15. november 2013 avtale om å kjøpe Hafslund B-aksjer og vil etter dette, direkte og indirekte, eie:

Primærinnsider: Antall B-aksjer kjøpt: Beholdning B-aksjer etter kjøp: Beholdning A-aksjer:
Finn Bjørn   Ruyter 600 5.600 5.000
Kari   Ekelund Thørud 600 1.027 -
Anders Østby 600 4.037 -
Jan Presttun 600 3.656 -
Kristin Lian 600 1.293 -
Johan Chr. Hovland 600 4.600 -
Heidi Ulmo 600 6.600 -
Per Orfjell 600 852 -
Jane Koppang 600 862 -
Arvid   Birger Smith m/nærstående 1.200 7.312 -
Tore Sande 600 600 6.000
Kim   Eikheim 150 150 -
Gøril Nordskag Johnsen 300 3.502 -
Morten J. Hansen 600 877 -
Ketil Wang 600 1.456 -

Hafslund ASA
Oslo, 15. november 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner