Hafslund - Meldepliktig handel

Det vises til melding av 15. november 2013.

Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet er tilbudt å kjøpe 150, 300 eller 600 B-aksjer til 20 prosent rabatt av markedskurs. Totalt blir det den 28. november 2013 overført 208 950 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 8 850 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive rabatt overført til kr. 45,50 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 188 411. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.

Hafslund ASA
Oslo, 28. november 2013

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner