Hafslund - Meldepliktig handel - Salg av aksjer i Infratek ASA

Hafslund ASA ("Hafslund") har den 25. juni 2013 inngått en avtale med fond som forvaltes av investeringsselskapet Triton ("Triton"), om å selge hele sin beholdning på 27.652.360 aksjer i Infratek ASA ("Infratek "eller" Selskapet "), tilsvarende 43,3% av alle utestående aksjer i Infratek, til en pris på NOK 14 per aksje. Salget av Hafslunds aksjepost i Infratek til Triton er i tråd med Hafslunds strategiske fokus på kjernevirksomheten, og et resultat av en konkurransebasert prosess. Salget er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i Norge og Sverige, ventet tidlig i august 2013. Gitt en vellykket gjennomføring av salget, vil Hafslund ikke lenger eie aksjer i Infratek. Salget vil gi en regnskapsmessig gevinst på ca. NOK 90 millioner ved gjennomføring av salget.

Infrateks norske virksomhet var opprinnelig et eget forretningsområde i Hafslund som leverte entreprenør- og sikkerhetstjenester til både interne og eksterne bedriftskunder. Virksomheten ble skilt ut og notert som et eget uavhengig selskap på Oslo Børs i desember 2007. I tråd med Selskapets strategi, ble en nordisk plattform etablert tidlig i 2009 som følge av kjøpet av Fortums infrastruktur servicevirksomhet i Norge, Sverige og Finland.

Jeg er glad for å se at Infratek siden børsnoteringen har utviklet seg til en ledende nordisk tilbyder av tjenester innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur. Det er viktig for Hafslund å ha et konkurransedyktig leverandørmarked, og Infratek har vært en drivende kraft for å profesjonalisere markedet for infrastrukturtjenester i Norden. Vi mener Triton har kompetansen og erfaringen som kreves for ytterligere å styrke Infrateks posisjon, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund.

Hafslund er representert i styret i Infratek ASA med visekonsernsjef og konserndirektør Kari E. Thørud.

Hafslund ASA
Oslo, 26. juni 2013

For ytterligere informasjon, kontakt:
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør, Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner