Hafslund – Nytt obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et obligasjonslån med løpetid 4. november 2016 til 4. november 2021. Lånet har flytende kupong 3 mnd Nibor +90 bps, første transje av lånet er på 500 millioner kroner.

Hafslund ASA
Oslo, 26.
oktober 2016

For ytterligere informasjon: Leder Finans og Investor Relations Martin S. Lundby, tlf. 416 14 448

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner