Hafslund - Ordinær generalforsamling 3. mai 2017

Hafslund ASA avholdt ordinær generalforsamling onsdag 3. mai 2017.

Signert protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2016 med 3,25 kroner per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 19. mai 2017 til aksjeeiere per 3. mai 2017.

Hafslund ASA
Oslo, 3. mai 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations,

tel: 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.