Hafslund – Ordinær generalforsamling i Hafslund ASA

Innkalling og agenda til Hafslunds ordinære generalforsamling med vedlegg følger vedlagt. Dokumentene kan også lastes ned fra: www.hafslund.no .

Generalforsamlingen avholdes på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144, 0277 Oslo, onsdag 3. mai 2017 kl 17.00.

Innkalling til generalforsamlingen sendes aksjonærene i dag.

Hafslund ASA
Oslo, 10. april 2017

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, Leder Finans & Investor Relations, tel: 416 14 448, epost: Martin.Lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.