Hafslund – Resultat 3. kvartal 2014 – Stabil drift – ekstraordinær nedskrivning trekker ned

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 millioner kroner i 3. kvartal, noe som er 4 prosent høyere enn samme kvartal i fjor. Dermed fortsetter den stabile resultatutviklingen Hafslund har hatt de siste tre årene.

– Vi ser tegn til at forbedringsarbeidet i hele organisasjonen gradvis gir effekt. Vi skal realisere synergier etter oppkjøpene av nett- og strømselskaper, og legge grunnlag for videre organisk vekst, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Oppnådd kraftpris var 8 prosent lavere i 3. kvartal enn samme periode i fjor. Sammen med noe lavere energiproduksjon ga det et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) for vannkraftvirksomheten som var 14 prosent lavere enn samme periode i fjor.

3. kvartal er generelt et svakt kvartal for varmevirksomheten, på grunn av høye temperaturer og lav etterspørsel etter fjernvarme. Hafslund øker salgsaktiviteten for å tilknytte kunder som skal skifte ut oljefyring i Oslo over de neste to årene. I 3. kvartal ble nytt forbruk tilsvarende 12 GWh per år tilknyttet fjernvarmenettet.

Det gjennomføres en nedskrivning på 127 millioner kroner som følge av svekket lønnsomhet innen energigjenvinningsanlegget Bio-El Fredrikstad og sekundærnettet på Søndre Nordstrand i Oslo.

– Nedskrivingen av verdien av Søndre Nordstrand var nødvendig fordi fjernvarmen her leveres på andre vilkår enn i resten av fjernvarmenettet i Oslo. Sammen med nedskrivingen av Bio-El Fredrikstad gir det en betydelig negativ resultateffekt, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Virksomhetsområdet Nett oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) i kvartalet på 345 millioner kroner, noe som er 21 prosent bedre enn samme periode i fjor. Resultatfremgangen for Nett er et resultat av regnskapsmessig positiv engangseffekt knyttet til endring i reglene rundt offentlig tjenestepensjon. Resultatbidraget i kvartalet fra kjøpt nettvirksomhet i Østfold (nå Hafslund Nett Øst) er begrenset som følge av integrasjonskostnader.

Arbeidet med å integrere virksomhetene og realisere synergier pågår for fullt. De to nettselskapene skal fusjoneres før utgangen av 2014. Det er besluttet å samle styringen av hele det nye nettområdet til Hafslunds driftssentral i Oslo, og utrullingen av nye automatiske strømmålere vil skje som et enhetlig prosjekt hos alle Hafslunds nettkunder.

Hafslund Marked oppnådde et godt resultat i et kvartal med lav energietterspørsel. Økningen av driftsresultatet på 49 prosent skyldes både høyere energisalg og noe høyere salg av fordelsprodukter. Ved utgangen av kvartalet har Hafslund cirka 1,1 millioner kunder, hvorav 325.000 kunder i Sverige og Finland.

Les aksjonærrapporten på www.hafslund.no/rapport

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør Økonomi og finans (CFO) Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no
Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt Johan Chr. Hovland, tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no
Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker