Hafslund – Tilbakekjøp av obligasjon og sertifikat

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 11 millioner i 6,20 % Hafslund ASA 2004/2014, ISIN NO0010209786, HNA35. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 559,5 millioner.

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 150 millioner i sertifikatlån Hafslund ASA 2,12 % ISIN NO0010670029, HNA117, 2013-04-11. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet null.

Hafslund ASA
Oslo, 25. februar 2013

For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner