Hafslund – Tilbud om tilbakekjøp av B-aksjer – mottatte aksepter

Det vises til børsmelding av 19. august 2014 vedrørende tilbud fra Hafslund ASA («Hafslund») om tilbakekjøp av inntil 250 000 B-aksjer i Hafslund til NOK 51,32 per aksje.

27. august 2014 mottok Hafslund aksepter til å erverve 31 271 B-aksjer. Det totale antall aksepter mottatt i tilbudet utgjør ved utløpet av denne dagen 1 055 412 aksjer. Hafslund har mottatt aksepter for det totale antall B-aksjer tilbudet omfatter, som er 250 000 B-aksjer. Medregnet 250 000 B-aksjer omfattet av tilbudet vil Hafslund eie 420 411 egne B-aksjer. B-aksjer omfattet av akseptene, opp til det høyeste antall tilbudet omfatter, vil bli overført til Hafslund etter utgangen av tilbudsperioden.

Tilbudsperioden varer frem til 28. august kl. 16.30 (norsk tid). Mer informasjon er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner og DNB Markets på telefon +47 23 26 81 01.

Hafslund ASA
Oslo, 28. august 2014

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner