Hafslund – Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har utvidet obligasjonslånet FRN Hafslund ASA 2016/2021 – ISIN NO 001 0777733 med NOK 250 mill. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 750 millioner.

Hafslund ASA
Oslo, 4. November 2016

For ytterligere informasjon: Martin Lundby, leder Finans & Investor Relations, tel. 416 14 448

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner